اخبار - آرشیو

انتصاب سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی اراک

طی حکمی از سوی دکتر امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک، مهندس مجید ربیعی مطمئن به سمت سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب و از زحمات و تلاش های مهندس محسن عظیمی تقدیر و تشکر شد.

ادامه مطلب
انحراف معیار در اکسل

انحراف معیار در اکسل

در این مطلب اساس انحراف معیار و اینکه چه فرمولی برای محاسبه انحراف معیار در اکسل بهتر است، توضیح داده شده است.

ادامه مطلب

روند باروری درایران از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

این تحلیل توسط سرکار خانم الهام فتحی، رئیس گروه آمارهای جمعیت و سلامت و آقایان نورمحمد جاوید و مجتبی نصیری پور، کارشناسان آمارهای جمعیت دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکزآمار ایران ، تهیه شده است.

ادامه مطلب