برگزاری جلسه تجهیز خوابگاه ۲۴۰ نفره

۰۸ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۷:۴۰ کد : ۳۷۱۹۰ اطلاعیه
تعداد بازدید:۷۱
برگزاری جلسه تجهیز خوابگاه ۲۴۰ نفره

این جلسه با حضور معاون توسعه، مدیر مالی و سایر اعضا در دفتر معاونت توسعه برگزار شد. در این جلسه در خصوص تجهیز خوابگاه ۲۴۰ نفره و متأهلی بحث و تبادل نظر گردید.

علی‌اکبر باباخانی، خبرنگار وبدا مرکزی، روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلید واژه ها: دکتر عباس ملاطائفه معاون توسعه مدیریت و منابع مدیر مالی محسن جیریایی‌شراهی علی صالحیان مدیر دانشجویی تجهیز خوابگاه ۲۴۰ نفره خوابگاه علی‌اکبر باباخانی


( ۱ )

نظر شما :