مطالب مرتبط با کلید واژه

دوره آموزشی برنامه ارتقای بهره‌وری


معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دوره آموزشی برنامه ارتقای بهره‌وری: بهره‌وری مهم‌ترین رکن اساسی رشد و تعالی سازمانی

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دوره آموزشی برنامه ارتقای بهره‌وری: بهره‌وری مهم‌ترین رکن اساسی رشد و تعالی سازمانی گالری

دکتر رحیمی در دیدار با مدیران تحول اداری دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: رشد و تعالی سازمانی منوط به بهره‌ورسازی کارکنان و اصلاح فرایندها است.

ادامه مطلب