مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری "


معرفی مدیر توسعه سازمان وتحول اداری

خانم زهرا نادری  مدیرتوسعه سازمان وتحول اداری مدرک تحصیلی :فوق لیسانس مدیریت دولتی سابقه خدمت: 29سال آدرس محل کار : خیابان شیرودی- خیابان علم الهدی- دانشگاه علوم پزشکی اراک  طبقه دوم - مدیریت توسعه سازمان وتحول اداری شماره تلفن مستقیم:3130130 3    شماره مرکزتلفن:   8 - 33136055  شماره ...