آرشیو اخبار

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE مقطع (دکتری تخصصی Ph.D )

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی MHLE

برگزاری اولین دوره آزمون زبان انگلیسی مقطع  (دکتری تخصصی Ph.D ) رشته های علوم پزشکی MHLEبه صورت الکترونیک در مرکز آزمون الکترونیک معاونت دانشگاه علوم پزشکی اراک ، در روز جمعه مورخ ۱۹/۷/۹۸  رآس ساعت ۸ صبح برگزار می گردد.

ادامه مطلب