اخبار اصلی - آرشیو

تشریف فرمائی سرکار خانم دکتر غفاری

دکتر غفاری عضو هیت علمی دانشگاه UCSF

سرکار خانم دکتر غفاری عضو هیت علمی دانشگاه UCSF روز ۳۰ مهرماه در دانشگاه علوم پزشکی اراک واحد معاونت آموزش حضور بهم رساند ومعاونت محترم آموزش ، جمعی از دندانپزشکان و دانشجویان این رشته به بحث و تبادل نظر پرداختند و از بخش های مختلف حوزه های مربوطه بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب