اخبار اصلی - آرشیو

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک با همکاری مرکز آموزشی درمانی امیرکبیر برگزار میکند

استدلال بالینی

ادامه مطلب
تجهیز مرکز آموزشی درمانی طالقانی به امکانات آموزش مجازی

تجهیز مرکز آموزشی درمانی طالقانی به امکانات آموزش مجازی

با ابلاغ معاونت محترم آموزشی دانشگاه و پشتیبانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، در راستای افزایش کمیت و کیفیت آموزش های بالینی در سطح دانشگاه علوم پزشکی اراک، مرکز آموزش مجازی نسبت به تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری مرکز آموزشی درمانی طالقانی اقدام نمود. دکتر سعید چنگیزی آشتیانی معاونت محترم آموزشی: مرکز آموزش مجازی تلاش نموده است تا با تأمین تجهیزات کامپیوتری و راه اندازی سامانه Adobe Connect برای هر یک از مراکز آموزشی درمانی، بستری مناسب برای برگزاری کلاس های آموزشی، برنامه های صبحگاهی و همچنین برگزاری وبینارهای آموزشی فراهم کند. علاوه بر این، کارشناسان مرکز آموزش مجازی به منظور ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای و برطرف نمودن مشکلات مرتبط با حوزه آموزش مجازی؛ با کارشناسان و سوپروایزرهای آموزشی هر یک از مراکز دارای ارتباط کاری مداوم داشته و به صورت منظم بر اجرای فرایندهای برگزاری کلاس ها و وبینارها در مرکز نظارت می نمایند. از زحمات کلیه ی همکاران شامل مهندس صارمی (EDC)، مهندس دهقانی واحد IT ، سرکار خانم خسروی کارشناس آموزش و سرکار خانم عبادی سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی طالقانی تشکر و قدردانی می گردد.

ادامه مطلب