اخبار اصلی - آرشیو

هزارمین کلاس آنلاین در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید

هزارمین کلاس آنلاین در دانشگاه علوم پزشکی اراک برگزار گردید

با توجه به پاندمی کووید ۱۹، براساس مصوبه کمیته ملی مبارزه با کرونا، کلاس های حضوری در دانشگاه ها تعطیل شدند. لذا در دانشگاه علوم پزشکی اراک، در ترم گذشته (۲-۹۸) جلسات آموزشی به صورت محتواهای بارگذاری شده در سامانه نوید ارائه شد. براساس نیازسنجی های انجام شده و ضرورت تشکیل کلاس های آنلاین در دانشگاه، در ترم جاری و با آغاز سال تحصیلی، در نتیجه ی تلاش های مداوم و پی گیری های مجموعه ی معاونت آموزشی و مرکز آموزش مجازی، بستر لازم برای برگزاری کلاس های آنلاین اعضای هیئت علمی فراهم گردید. این سامانه با شروع سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ فعال و هزارمین جلسه کلاس آنلاین در آن برگزار گردید. بدین وسیله از زحمات کلیه ی اساتید محترم فعال در کلاس های آنلاین کارشناسان حوزه معاونت آموزش تشکر و قدرددانی می گردد.

ادامه مطلب
وبینار اورژانس های مامایی

وبینار اورژانس های مامایی

وبینار اورژانس های مامایی در تاریخ ۱۸ آذر ۹۹ با همکاری مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی اراک، واحد مامایی معاونت درمان، مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی و پشتیبانی مرکز آموزش مجازی، در سالن کنفرانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی برگزار گردید. در این وبینار آموزشی دکتر نجدی، دکتر پازوکی، دکتر مکتبی، دکتر مشایخی، دکتر نصری و دکتر صیدی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک به ایراد سخنرانی پرداختند.

ادامه مطلب