مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


تماس با ما

  کد پستی ده رقمی دانشکده پزشکی:  76589-38481 کد پستی ده رقمی دانشکده پیراپزشکی : 76591-38481 کد پستی ده رقمی دانشکده پرستاری : 76593-38481 کد پستی ده رقمی معاونت آموزش:70001-38481 کد پستی ده رقمی معاونت تحقیقات : 38481-70002            

فرایند اداره دانش آموختگان

فرآیند فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرآیند صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند صدور گواهی موقت تحصیلی دانش آموختگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند صدور تاییدیه تحصیلی از دانشگاه علوم پزشکی اراک

فرایند اداره خدمات ماشینی

فرایند صدور کارت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند ثبت نام دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند ثبت نام انلاین پذیرفته شدگان آزمون سراسری دانشگاه علوم پزشکی اراک فرایند تبدیل ...

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

ضمن عرض تبریک جهت موفقیت پذیرفته شدگان ضروری است متقاضیان پیش از انجام هر اقدام، آخرین اطلاعیه‌ها و دستورالعمل پذیرش غیرحضوری که به تفکیک مقطع تحصیلی ارائه شده است را مطالعه و سپس اقدام به ثبت نام نمایند.

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری

ضمن عرض تبریک، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال تحصیلی 1403-1402دانشگاه علوم پزشکی اراک ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی، مدارک مورد نیاز ...

ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

ضمن عرض تبریک، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی اراک ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام و مدارک ...

ثبت نام پذیرفته شدگان دستیار تخصصی بالینی

ضمن عرض تبریک، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی سال تحصیلی 1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی اراک ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام الکترونیکی، ...

ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری تخصصی Ph.D

ضمن عرض تبریک، خیر مقدم و آرزوی یک دوره تحصیلی موفق برای پذیرفته شدگان آزمون دکتری تخصصی Ph.D سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی اراک ، توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات ضروری در مورد نحوه ثبت نام و ...