مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم پزشکی اراک


تماس با ما

  کد پستی ده رقمی دانشکده پزشکی:  76589-38481 کد پستی ده رقمی دانشکده پیراپزشکی : 76591-38481 کد پستی ده رقمی دانشکده پرستاری : 76593-38481 کد پستی ده رقمی معاونت آموزش:70001-38481 کد پستی ده رقمی معاونت تحقیقات : 38481-70002            

پیگیری فرم فراغت از تحصیل

قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم       جهت اطلاع از وضعیت دانش آموختگی خود به آدرس وب سایت زیر مراجعه فرمایید: http://medicalportal.behdasht.gov.ir/medicalportal/TG.aspx