مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری منتخبین دانشگاهی پانزدهمین جشنواره   گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها               فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی فایل وبینار فرآیند نویسی        نحوه  شرکت  در جشنواره :  ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی به صورت فایل word(الزامی)   ارسال فرم تاییدیه اجرا (الزامی )  ارسال پیوست های فرآیند ...

گزارش سال های گذشته

  فرآیندهای برتر پانزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری    فرآیند های برتر چهاردهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر کشوری  از دانشگاه علوم پزشکی اراک از اولین جشنواره تا کنون