مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره


جشنواره مطهری

معرفی جشنواره  شرکت در جشنواره منابع آموزشی منتخبین دانشگاهی شانزدهمین جشنواره گزارش سنوات گذشته آیین نامه ها و فرم ها جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه همایش کشوری آموزش علوم پزشکی     تماس با ما:                                به آدرس ...

گزارش سال های گذشته

  فرآیندهای برتر پانزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری    فرآیند های برتر چهاردهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر کشوری  از دانشگاه علوم پزشکی اراک از اولین جشنواره تا کنون