مطالب مرتبط با کلید واژه " جشنواره "


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری  گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی   قابل توجه متقاضین شرکت کننده در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری:  نحوه  شرکت  در جشنواره :  ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)   ارسال فرم تاییدیه اجرا(الزامی )  ارسال پیوست های فرآیند ( ...

گزارش سال های گذشته

فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر کشوری  از دانشگاه علوم پزشکی اراک از اولین جشنواره تا کنون