مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری منتخبین دانشگاهی پانزدهمین جشنواره   گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها               فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی فایل وبینار فرآیند نویسی 1400   قابل توجه متقاضین شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری:    مهلت ارسال خلاصه فرآیند تا 20 آبان 1400 تمدید ...

گزارش سال های گذشته

  فرآیندهای برتر پانزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری    فرآیند های برتر چهاردهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر کشوری  از دانشگاه علوم پزشکی اراک از اولین جشنواره تا کنون