مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره


جشنواره مطهری

معرفی جشنواره کارشناس واحد  امتیازات فرایندهای برتر  شرکت در جشنواره محتوای آموزشی منتخبین دانشگاهی  هفدهمین جشنواره گزارش سنوات گذشته آیین نامه ها و فرم ها برنامه عملیاتی جشنواره دانشگاهی جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه همایش کشوری آموزش علوم پزشکی   تماس با ما:                   ...

معرفی جشنواره مطهری

جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و ...

گزارش سال های گذشته

فرآیندهای برتر سنوات گذشته فرآیند های برتر کشوری  از اولین جشنواره تا کنون  فرآیندهای برتر شانزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری فرآیندهای برتر پانزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  فرآیند های برتر چهاردهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری        

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری           ...

نخستین جشنواره دانشگاهی اشتراک گذاری تجارب ارزشمند در حیطه پاسخگویی اجتماعی ( اتا)

درباره جشنواره    شیوه نامه    فرم ارائه خلاصه فعالیت   ثبت نام     راه ارتباطی  برگزیدگان جشنواره اتا- آبان ماه 1402 دریافت تقدیر نامه بر اساس نام خانوادگی ( الف تا ف)  دریافت تقدیر نامه بر اساس نام خانودگی (ق تا ن)  

درباره جشنواره اتا

معرفی جشنواره    محورهای جشنواره      تاریخ های مهم    پوستر جشنواره     ساختار سازمانی     بخش های جشنواره      فرآیند داوری