مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره


جشنواره مطهری

   معرفی جشنواره مطهری منتخبین دانشگاهی چهاردهمین جشنواره   گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی فایل وبینار فرآیند نویسی 1400   قابل توجه متقاضین شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری:  نحوه  شرکت  در جشنواره :  ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)   ارسال فرم ...

گزارش سال های گذشته

فرآیند های برتر چهاردهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر کشوری  از دانشگاه علوم پزشکی اراک از اولین جشنواره تا کنون