مطالب مرتبط با کلید واژه

جشنواره


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری منتخبین دانشگاهی چهاردهمین جشنواره   گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی   قابل توجه متقاضین شرکت کننده در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری:  نحوه  شرکت  در جشنواره :  ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)   ارسال فرم تاییدیه اجرا(الزامی )  ارسال پیوست ...

گزارش سال های گذشته

فرآیند های برتر سیزدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری   فرآیند های برتر کشوری  از دانشگاه علوم پزشکی اراک از اولین جشنواره تا کنون