مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین نامه


آیین نامه ها و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس فرآیند   فرمها  " فرم طرح  درس ویژه دروس نظری  " " فرم طرح  درس ویژه دروس بالینی  " "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم" چک لیستها "چک لیست مربوط به طرح درس نظری  " "چک لیست مربوط به طرح درس  بالینی  " نمونه طرح درس نظری ...

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری           ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی دفاتر توسعه

فهرست وارسی ارزیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده /بیمارستان  آیین نامه کشوری شرح وظایف دانشگاه های علوم پزشکی کشور آیین نامه   داخلی شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک فرم ارزیابی مرکز EDO دانشکده

آیین نامه کمیته دانشجویی

 آیین نامه کمیته دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور     آیین نامه داخلی کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک  

آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل ها

  * آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت  علمی  * آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی  * شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی  * آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی  * شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای ...