مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین نامه


قوانین و مقررات

  برادران و خواهران گرامی از آنجا که آگاهی از مقررات و نظام نوین آموزشی را برای شما عزیزان ضروری می دانیم، لذا خلاصه ای از آخرین ضوابط و مقررات آموزشی را که در طی سال های تحصیلی با آن مواجه ...

راهنما و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس " فرم طرح  درس " فرم طرح درس ترکیبی نمونه طرح درس نظری تکمیل شده فرم طرح دوره  "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم" آیین نامه آموزش تلفیقی  فرآیند واحد برنامه ریزی درسی

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری           ...

آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل ها

  * آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت  علمی  * آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی  * شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی  * آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی  * شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای ...