مطالب مرتبط با کلید واژه

آیین نامه


راهنما و فرم های برنامه ریزی درسی

راهنمای تدوین طرح درس فرآیند   فرمها  " فرم طرح  درس " فرم طرح دوره    "فرم اصلاح کوریکولوم" "فرم بازنگری سر فصل درس و کوریکولوم" چک لیستها "چک لیست مربوط به طرح درس  "   نمونه طرح درس نظری تکمیل شده

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری           ...

اعضای کمیته

مسئول کمیته دانشجویی: دکتر مهرک منتظران دبیر کمیته دانشجویی: سینا یوسفیان- دانشجوی رشته پزشکی کارشناس کمیته دانشجویی:  زهرا میرزایی  

آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل ها

  * آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت  علمی  * آئین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی  * شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی  * آئین نامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی  * شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهای ...