مطالب مرتبط با کلید واژه " مطهری "


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری  گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها     قابل توجه متقاضین شرکت کننده در چهاردهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری:  نحوه  شرکت  در جشنواره :  ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)   ارسال فرم تاییدیه اجرا(الزامی )  ارسال پیوست های فرآیند ( اختیاری )      ...

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1399           ...