مطالب مرتبط با کلید واژه

مطهری


جشنواره مطهری

 معرفی جشنواره مطهری منتخبین دانشگاهی چهاردهمین جشنواره   گزارش سال های گذشته  آیین نامه ها و فرم ها               فایل آموزشی نحوه فرآیند نویسی فایل وبینار فرآیند نویسی 1400   قابل توجه متقاضین شرکت کننده در پانزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری:  نحوه  شرکت  در جشنواره :  ارسال فرم خلاصه فرآیند آموزشی(الزامی)   ارسال فرم ...

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری 1400           ...