مطالب مرتبط با کلید واژه

مطهری


جشنواره مطهری

معرفی جشنواره کارشناس واحد   شرکت در جشنواره منابع آموزشی منتخبین دانشگاهی شانزدهمین جشنواره گزارش سنوات گذشته آیین نامه ها و فرم ها جشنواره دانشجویی ایده های نوآورانه همایش کشوری آموزش علوم پزشکی   تماس با ما:                              به ...

آیین نامه ها و فرم ها

    آیین نامه آیین نامه  جشنواره دانشگاهی شهید مطهری  راهنما    راهنمای حیطه های جشنواره آموزشی شهید مطهری معیار های گلاسیک                            شیوه  نامه مدیریت و  داوری جشنواره شهید مطهری           ...