ارتباط با ما

آدرس : سردشت ، میدان بسیج ، مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) ، بال زرد ، طبقه ی دوم ، دفتر امور هیأت علمی ، کد پستی : 3848176941

تلفن : 34173540-086

34173502-8 داخلی 229 

 

آخرین ویرایش۲۰ دی ۱۳۹۹