معرفی مدیریت و کارشناسان

تعداد بازدید:۳۷۱۱

معرفی:

  • رئیس دفتر :  دکتر حسام الدین مدیر متخصص رشته بیهوشی ، عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک  

 

     کارشناسان :   لیلا کهریزی 

                     سمیه کمالیان

                    سیما حمیدی

شرح وظایف:  - صدور تمامی احکام کارگزینی

                   - فرایند ترفیع ارتقاء مرتبه  اعضای هیات علمی

                   - فرایند ترفیع پایه سالیانه  اعضای هیات علمی

                  - امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

                 - تکریم اعضای هیات علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه

کلید واژه ها: هیئت علمی مدیریت کارشناسان شرح وظایف

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۴۰۱