معرفی اعضا

دبیر آموزش مداوم

دکتر یزدان قندی

فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان

دانشیار هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شماره تماس 086-32248083

ادرس ایمیل : modavem@arakmu.ac.ir

کارشناس مسئول

فریده السادات میرحسینی

شماره تماس 086-32248083

ادرس ایمیل : modavem@arakmu.ac.ir

کارشناس ارشد

لیلا ملکی

شماره تماس 086-32248083

ادرس ایمیل : modavem@arakmu.ac.ir

کارشناس ارشد

عاطفه قره خانی

شماره تماس 086-32248083

ادرس ایمیل : modavem@arakmu.ac.ir

کلید واژه ها: معرفی اعضا دکتر یزدان قندی دبیر آموزش مداوم اراک کارشناس آموزش مداوم اراک

آخرین ویرایش۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰