شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۵۰۹

  • رسیدگی و بررسی پرونده های اعضاء هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه علمی
  • احتساب سوابق خدمت آموزشی ، پژوهشی اعضاء هیأت علمی در هر دوره
  • تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیأت علمی
  • ابلاغ آیین نامه ها ، بخش نامه های جدید و هر گونه تغییرات احتمالی در رابطه با ارتقاء اعضاء هیأت علمی
  • انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضاء کمیته های تخصصی علوم پایه و بالینی 
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های مربوط به هیأت ممیزه در دانشگاه
  • تهیه دستور کار و صورتجلسه مصوبات هیأت ممیزه و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه
  • پیگیری و هماهنگی های مستمر  بر تشکیل جلسات هیأت ممیزه

کلید واژه ها: شرح وظایف اخبار

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰