آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آیین نامه کرونا۱۷ شهریور ۱۴۰۰
آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی( بین الملل)آیین نامه دانشجویان۱۰ مرداد ۱۴۰۰
توانمندسازی اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۰۳ تیر ۱۳۹۸
معادل سازی و حق التدریس فعالیت های اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۲۶ اسفند ۱۳۹۷
کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۸ مهر ۱۳۹۷
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.Dآیین نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۴ تیر ۱۳۹۷
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷آیین نامه دانشجویان۰۱ بهمن ۱۳۹۶
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۸ دی ۱۳۹۶
ایین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان۰۱ مرداد ۱۳۹۶
ارتقای اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۲۹ شهریور ۱۳۹۵
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان۱۹ خرداد ۱۳۹۵
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۹ مهر ۱۳۹۱
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱آیین نامه دانشجویان۱۹ تیر ۱۳۹۱
انتخاب دانشجوی نمونه - اداره استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۳۰ آذر ۱۳۸۹
تسهیلات دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۳ اسفند ۱۳۸۷
عضویت در اداره استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۴ شهریور ۱۳۸۵
آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان۲۵ تیر ۱۳۸۴
ایین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکیآیین نامه دانشجویان۲۳ خرداد ۱۳۸۳
شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمیآیین نامه و دستورالعمل های دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه
آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمیآیین نامه و دستورالعمل های دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه