آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
گواهی نهاییآیین نامه کرونا
فرم ها و تعهد نامه هافرم ها و تعهد نامه ها امور هیات علمی
برنامه ریزیآیین نامه های مرکز مطالعات
شرح وظایف دفاتر توسعهآیین نامه های مرکز مطالعات
ارتقای اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۲۹ شهریور ۱۳۹۵
معادل سازی و حق التدریس فعالیت های اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۲۶ اسفند ۱۳۹۷
توانمندسازی اعضای هیات علمیآیین نامه های مرکز مطالعات۰۳ تیر ۱۳۹۸
کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۸ مهر ۱۳۹۷
المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکیآیین نامه های مرکز مطالعات۱۸ دی ۱۳۹۶
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۹ مهر ۱۳۹۱
جدول محاسبه امتیاز دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات
عضویت در اداره استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۴ شهریور ۱۳۸۵
انتخاب دانشجوی نمونه - اداره استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۳۰ آذر ۱۳۸۹
تسهیلات دانشجویان استعداد درخشانآیین نامه های مرکز مطالعات۱۳ اسفند ۱۳۸۷
آیین نامه دوره آموزشی کارشناسی ارشدآیین نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.Dآیین نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی۲۴ تیر ۱۳۹۷
مقررات و آئین نامه های دوره آموزش دستیار تخصصی بالینیآیین نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پای بندی به اصول حرفه ای دستیارانآیین نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان