آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه دانشجویان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه آموزشی دانشجویان غیر ایرانی( بین الملل)آیین نامه دانشجویان۱۰ مرداد ۱۴۰۰
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان۱۹ خرداد ۱۳۹۵
نحوه اخذ واحد به منظور حبران میانگین نمرات هر یک از مراحل دوره دکترای پزشکی عمومیآیین نامه دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
مجموعه آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه دانشجویان
مجموعه مقررات آموزشی پایان نامه دکترای عمومیآیین نامه دانشجویان
آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دانشجویان دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان۲۵ تیر ۱۳۸۴
خلاصه مقررات آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷آیین نامه دانشجویان۰۱ بهمن ۱۳۹۶
آئین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱آیین نامه دانشجویان۱۹ تیر ۱۳۹۱
ایین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکیآیین نامه دانشجویان۲۳ خرداد ۱۳۸۳
ایین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان۰۱ مرداد ۱۳۹۶