کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی در مدیریت پرستاری

۲۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۴:۱۷ کد : ۲۰۵۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۲۷۹
کارگاه مذکور در تاریخ ۹۷/۸/۲۰ و ۹۷/۸/۲۷ در ستاد دانشگاه با حضور مدیران خدمات پرستاری و سوپروایزرین آموزشی مراکز و بیمارستانهای تابعه برگزار گردید.
کارگاه آموزشی استانداردهای اعتباربخشی در مدیریت پرستاری

نظر شما :