راه اندازی سامانه باروری سالم فروردین ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۵ کد : ۳۳۷۴۰ اخبار اسلایدی
تعداد بازدید:۳۲۵۹
در راستای اجراسازی ماده ۵۳ و۵۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و به منظور پیاده سازی مفاد قانون ، سامانه ملی باروری سالم به آدرس population.behdasht.gov.ir راه اندازی و فعال شده است و ضرورت دارد تمامی پزشکان محترم متخصص زنان ، پریناتولوژی ، ازمایشگاه های خصوصی و دولتی و مراکز پرتودرمانی خصوصی و دولتی ضمن عضویت در سامانه باروری سالم نسبت به ثبت اطلاعات مراجعین ، تجویز نسخ و نتایج اقدامات پاراکلینیکی مرتبط با غربالگری ناهنجاریهای جنینی در بستر سامانه باروری سالم اقدام نمایند .

کلید واژه ها: راه اندازی سامانه باروری سالم باروری سالم


( ۱ )

نظر شما :