اخبار اسلایدی

دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد.

دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ برگزار شد. گالری

به همت واحد نوزادان معاونت درمان دوره آموزشی رتینوپاتی نوزادان نارس با حضور اساتید تیم پیشگیری از رتینوپاتی نوزادان نارس (با امتیاز آموزش مداوم ) مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در سالن دکترکاظمی آشتیانی جهت پرستاران و ماماهای بیمارستانهای استان برگزار گردید.

ادامه مطلب

برگزاری دوره آموزشی مدیریت در پرستاری - توسط اداره پرستاری دانشگاه گالری

به همت اداره پرستاری دانشگاه دوره آموزشی مدیریت در پرستاری مطابق با استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران جهت : مدیران خدمات پرستاری ، سوپروایزرین آموزشی و سوپروایزرین ارشد بالینی مورخ : ۹۸/۸/۱۱ در سالن شهید کاظمی آشتیانی ستاد برگزار گردید. در این جلسه از زحمات اعضای کارگروه آموزش (سوپروایزرین آموزشی مراکز درمانی اراک) و کارگروه مراقبت و درمان (مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی اراک) تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ادامه مطلب
روز جهانی بسیج ایمنی بیمار

روز جهانی بسیج ایمنی بیمار

سایت زیر که توسط سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است ، امکان دسترسی به پوستر ، پیامهای رادیویی و سایر مطالب مرتبط با این روز را فراهم نموده است: https://www.who.int/camaigns/world-patient-safety-day/۲۰۱۹/camaign-materials

ادامه مطلب
برگزاری دوره آموزشی دو روزه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر (ACORN)

برگزاری دوره آموزشی دو روزه مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر (ACORN) گالری

دوره آموزشی فوق در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۹ و ۱۳۹۸/۴/۱۰ جهت متخصصین کودکان و پزشکان عمومی بیمارستانهای دانشگاهی ، خصوصی و تأمین اجتماعی با همکاری گروه محترم اطفال توسط واحد کودکان و نوزادان معاونت درمان برگزار گردید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی KMC (تماس پوستی ساعت اول مادر و نوزاد) توسط واحد مامایی برگزار شد.

کارگاه آموزشی KMC (تماس پوستی ساعت اول مادر و نوزاد) توسط واحد مامایی برگزار شد. گالری

کارگاه مذکور با حضور کارشناسان شیر مادر - مسئولین اطاق عمل - مسئولین بلوک زایمان و مسئولین بخش NICU و نوزادان شاغل در کلیه مراکز درمانی تابعه و غیر تابعه دانشگاه با همکاری جناب آقای دکتر راوری عضو کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر و متخصصین اطفال هیئت علمی دانشگاه

ادامه مطلب