برگزاری دوره آموزشی فرآیند شناسایی و ثبت صحیح خدمات بالینی پرستاری توسط اداره پرستاری با همکاری اداره اقتصاد درمان دانشگاه

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۹ کد : ۳۹۱۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۳۴
برگزاری دوره آموزشی فرآیند شناسایی و ثبت صحیح خدمات بالینی پرستاری در روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۹ ، ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری با حضور مدیران خدمات پرستاری و جمعی از سوپروایزرین و سرپرستاران مراکز آموزشی درمانی / بیمارستان های تابعه دانشگاه
برگزاری دوره آموزشی فرآیند شناسایی و ثبت صحیح خدمات بالینی پرستاری توسط اداره پرستاری با همکاری اداره اقتصاد درمان دانشگاه

نظر شما :