تبریک روز مدارک پزشکی توسط معاون و مدیر محترم درمان

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۴۱۲۷ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۴۶
در سازمان های مراقبت سلامت مثل بیمارستان یکی از منابع اصلی اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشکی بیمار است و به عنوان مهمترین و غنی ترین منبع اطلاعاتی مطرح می باشد. پرونده پزشکی بیمار مهم ترین ابزار ذخیره و باز یابی اطلاعات و آنالیز مراقبت های بهداشتی و درمانی است و بیانگر کلیه اطلاعات مربوط به تاریخچه بهداشتی بیمار، بیماری ها، مخاطرات بهداشتی، تشخیص ها، آزمایشات، معاینات، روش های درمانی، سیر بیماری، پاسخ بیمار به درمان، پیگیری و ... می باشد. مدارک پزشکی ( Medical Record) عبارت از اوراق و مدارکی است به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز بهداشتی و درمانی تهیه و برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به مناسبت۱۹اردیبهشت ماه روزمدارک پزشکی باحضورمعاون محترم درمان دانشگاه اززحمات کلیه پرسنل این واحدباتقدیم گل وشیرینی قدردانی گردید.
تبریک روز مدارک پزشکی توسط معاون و مدیر محترم درمان

نظر شما :