کارگاه آموزشی سنجه های اعتباربخشی واحدمدیریت اطلاعات سلامت

۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۷ کد : ۶۷۴۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۸
کارگاه مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۱ در سالن دکتر کاظمی آشتیانی ستاد دانشگاه با حضور مسئولین واحدمدیریت اطلاعات سلامت کلیه مراکز و بیمارستانهای تحت پوشش برگزار گردید.
کارگاه آموزشی سنجه های اعتباربخشی واحدمدیریت اطلاعات سلامت

کلید واژه ها: کارگاه کد گذاری


نظر شما :