آرشیو اخبار

شناسایی ۴۱ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۴۱ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۴۱ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۳۶ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۴ مورد خمین و ۱ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
شناسایی ۴۸ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۴۸ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۴۸ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۴۰ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۱ مورد خمین و ۷ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
کمترین کسری بودجه و تامین نقدینگی و اعتبارات

کمترین کسری بودجه و تامین نقدینگی و اعتبارات

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با پیدایش کرونا در اوایل اسفندماه سال گذشته، با پیش بینی هایی که صورت گرفت و آمادگی نسبی مدیران توانستیم با تأمین نقدینگی و اعتبار، خریدهای خوب و متمرکزی انجام دهیم.

ادامه مطلب
شناسایی ۲۲ مورد مبتلا به کروناویروس در  ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۲۲ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۲۲ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۱۷ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۳ مورد خمین و ۲ مورد نیز در ساوه بوده است.

ادامه مطلب
استان مرکزی دومین استان درگیر با کرونا بود اما در کنترل آن شاگرد اول شد

استان مرکزی دومین استان درگیر با کرونا بود اما در کنترل آن شاگرد اول شد

رییس مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنین(ع) اراک گفت: اولین مورد شناخته شده در استان از همکاران طب اورژانس بیمارستان امیرالمومنین(ع) بود که با تشخیص و قرنطینه ی به موقع، بهبود یافته و در حال حاضر مشغول به فعالیت است.

ادامه مطلب
بیمارستان امیرکبیر مرکز پشتیبان کرونا

بیمارستان امیرکبیر مرکز پشتیبان کرونا

رییس بیمارستان امیرکبیر اراک گفت: این بیمارستان به عنوان مرکز پشتیبان بیمارستان های آیت الله خوانساری و حضرت ولی عصر(عج) انتخاب و طی این مدت ۳۰ نفر از کادر پرستاری و پیراپزشکی این مرکز به کمک سایر مراکز درمانی درگیر با کرونا شتافتند.

ادامه مطلب
شناسایی ۳۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

شناسایی ۳۰ مورد مبتلا به کروناویروس در ۲۴ ساعت گذشته استان مرکزی

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک گفت: بر اساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کووید۱۹ در استان مرکزی ۳۰ مورد جدید ابتلا شناسایی شده اند که از این تعداد ۲۳ مورد مربوط به شهرستان های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک و ۷ مورد نیز مربوط به ساوه بوده است.

ادامه مطلب