اخبار اصلی - آرشیو

توانمندی آزمایشگاه استان مرکزی در تشخیص واریانت های گوناگون کرونا

توانمندی آزمایشگاه استان مرکزی در تشخیص واریانت های گوناگون کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با گذر زمان با چالش‌های مقاوم و سخت تری از کرونا نسبت به گذشته روبرو می شویم اما خدا را شاکریم که همکاران ما علی الخصوص ویروس شناسان و همکاران فعال در آزمایشگاه‌ها به منظور سلامتی و حفظ رفاه هم استانی ها، آزمایشگاه را توانمند ساخته اند.

ادامه مطلب