اخبار اصلی - آرشیو

بازرسی و پایش مستمر سانترهای زنان

بازرسی و پایش مستمر سانترهای زنان

کارشناس مسئول واحد مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: به منظور حفظ و ارتقاء سلامت مادر و نوزاد، از تمام مراکز و سانتر زنان در استان مرکزی، بازرسی و نظارت های مستمر صورت می گیرد.

ادامه مطلب