اخبار اصلی - آرشیو

ارتقاء سطح کیفی دانشکده توانبخشی

ارتقاء سطح کیفی دانشکده توانبخشی

رییس دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: روند جذب دانشجو خصوصاً در دو سال گذشته متفاوت شده و با توجه به ارتقاء کیفی آموزش، سطح کیفی دانشکده نیز کیفی تر شده و بالاتر رفته است.

ادامه مطلب
قدردان حمایتهای اصناف و کسبه استان مرکزی در راستای مهار کرونا ویروس و ارتقاء سطح سلامت هستیم

قدردان حمایتهای اصناف و کسبه استان مرکزی در راستای مهار کرونا ویروس و ارتقاء سطح سلامت هستیم گالری

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از اصناف مختلف استان مرکزی به خاطر اجرای کامل و دقیق پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت و تصمیمات ستادهای ملی و استانی مقابله با کرونا، تشکر ویژه می کنیم.

ادامه مطلب