اخبار اصلی - آرشیو

انجام خدمات سطح یک دندانپزشکی در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت

انجام خدمات سطح یک دندانپزشکی در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت

رییس گروه سلامت دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت، خدمات سطح یک دندان پزشکی شامل معاینه، آموزش و وارنیش فلوراید تراپی توسط بهورزان در روستا و مراقبین سلامت در شهر به صورت رایگان انجام می گیرد.

ادامه مطلب
دفتر فنی و عمرانی قلب تپنده پروژه ها است

دفتر فنی و عمرانی قلب تپنده پروژه ها است

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پیگیری و نظارت دقیق بر پیشرفت پروژه های عمرانی دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه در سطح استان و ارایه گزارش به موقع و تلاش در جهت رفع موانع موجود از جمله مهمترین اهداف دفتر فنی دانشگاه به حساب می آید.

ادامه مطلب