اخبار اصلی - آرشیو

آزمون دکترای تخصصی علوم پزشکی برگزار شد

آزمون دکترای تخصصی علوم پزشکی برگزار شد

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: آزمون دکترای تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی سال تحصیلی سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ همزمان با سراسر کشور در اراک نیز برگزار شد.

ادامه مطلب