اخبار اصلی - آرشیو

اهداء دو دستگاه اتوآنالایزر به دو مرکز شهرستان شازند / افزایش کارایی آزمایشگاه با اهدای دستگاه های اهدایی خیرین

اهداء دو دستگاه اتوآنالایزر به دو مرکز شهرستان شازند / افزایش کارایی آزمایشگاه با اهدای دستگاه های اهدایی خیرین

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شازند گفت: با اهداء دو دستگاه اتوآنالایزر به دو مرکز شهرستان های مهاجران و نهرمیان شاهد افزایش فرآیند کاری آزمایشگاه های مربوطه هستیم.

ادامه مطلب
واکسیناسیون گروه های خدمت

واکسیناسیون گروه های خدمت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: همزمان با سراسر کشور در استان نیز، گروه های متعدد و طیف های مختلف خدمتی پس از هماهنگی، فراخوان خواهند شد.

ادامه مطلب