اخبار اصلی - آرشیو

جراحی بدون درد به مدد فعالین عرصه بیهوشی

جراحی بدون درد به مدد فعالین عرصه بیهوشی

متخصص بیهوشی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اعمال جراحی ذاتا دردناک هستند و برای انجام آنها درد بیمار باید از بین برود که این امر مهم به کمک دانش و علم متخصصین بیهوشی امکان پذیر است.

ادامه مطلب
کنترل پاندمی با واکسیناسیون کودکان کامل می شود

کنترل پاندمی با واکسیناسیون کودکان کامل می شود

ایمونولوژیست و دانشیار ایمنی شناسی پزشکی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی اراک کنترل پاندمی، جلوگیری از تولید واریانت های جدید و همچنین انتقال و سرایت به دیگران را در گرو واکسیناسیون کودکان و نوجوانان دانست.

ادامه مطلب