مدیر شبکه و ارتقا سلامت معاونت بهداشت

  

نام و نام خانوادگی: مهدی برزگر

تحصیلات:کارشناس بهداشت محیط

سمت : مدیر گروه گسترش شبکه

پست الکترونیک: barzi.mehdi@yahoo.com

تلفن مستقیم: 334111116

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق کاری

 • * کارشناس علوم پزشکی شیراز

 • کارشناس صنعت نفت بوشهر

 • کارشناس  علوم پزشکی اراک 

 • مدیر بیمارستان امام سجاد آشتیان

 • مدیر بیمارستان طالقانی 

 • مدیر گروه گسترش

شرح وظایف

 • * بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی و پیش بینی خروجی های بهورزی در 2 سال آتی با احتساب 30 سال خدمت

  * اطلاع رسانی در خصوص  پذیرش بهورز بومی

  * هماهنگی  برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه

  * پی گیری دریافت اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام از واحد گزینش

  * پی گیری امور رفاهی فراگیران /کارآموزان بهورزی

  * نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و پایگاه های خدمات جامع سلامت

  * بر نامه ریزی جهت آموزش حضوری و غیر حضوری مراقبین سلامت خانواده بر اساس آخرین دستور العمل های برنامه و صدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

  * مشارکت در برنامه ریزی و بازآموزی اعضاء تیم سلامت

  * طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش غیر حضوری ( از راه دور ) بهورزان و مراقبان سلامت

  * ارتقاء مهارت های آموزشی مدیر و مربیان بهورزی

  * برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی

  * انتخاب بهورز و مربی نمونه براساس چک لیست

  * تشکیل شورای بهورزی براساس آیین نامه ی مربوطه

  * ارائه نظر کارشناسی درخصوص امور  اداری مرتبط با بهورزان شاغل ( درخواست نقل و انتقال ادامه تحصیل و تغییر عنوان ) درصورت درخواست بر اساس ضوابط و مقررات جاری

  * مشارکت در برنامه های پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن تماس
1مهدی برزگریسرپرست گروه گسترش33411116
2فاطمه قنبریکارشناس مسئول بهورزی33411182
3مهری السادات بنی جمالیکارشناس آمار وگسترش33411180
4مرجان فخارکارشناس آمار-راهبر سامانه سیب33411177
5مجید صنایعی افخمکارشناس گسترش33411180
6امین حسینی زادهکارشناس گسترش(طرح-ضمن خدمت)33411126
7فاطمه محمودیکارشناس گسترش33411180
8اکرم ملکیکارشناس بهورزی33411182
9زهرا آقاگلیپشتیبان سامانه سیب33411127
10عاطفه روغنیانکارشناس گسترش -کارشناس دارویی33411179
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.