معرفی واحدهای دندان پزشکی تابعه

تعداد بازدید:۳۳۳۶
  
   

 

مرکز بهداشت شهرستان اراک
نام مرکز بهداشتی درمانی    شماره تلفن    نام مرکز بهداشتی درمانی    شماره تلفن
شمار یک                         3139037                سنجان                 2722272
حسینی                           3258073               کرهرود                  2733261
ارسطو                             2767090               خنداب            08625622160
ولیعصر (عج)                     4022738                  اناج            08625653232
شهید ناطقی                      3253076             جاورسیان         08625642502
 
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان
نام مرکز بهداشتی درمانی                             شماره تلفن
مرکز حضرت زینب (س)                            08627224505
شهید کاشفی                                          08627224740
گرکان                                                   08627343289
کردیجان                                               08627283221
سیاوشان                                              08627273321
 
مرکز بهداشتی درمانی تفرش

نام مرکز بهداشتی درمانی                                شماره تلفن
22 بهمن                                                08626222004
بیمارستان والفجر                                      08626225444
فرمهین                                                  08626622508
تلخاب                                                   08626633443
 
مرکز بهداشتی درمانی خمین
نام مرکز بهداشتی درمانی              شماره تلفن               نام مرکز بهداشتی درمانی            شماره تلفن
شماره 2(خودکفایی)                    08652222450                    چهار چشمه                 08662363344
شماره 4                                   08652222625                          فرنق                     08652378332
شهابیه                                     08652363332                      رباط مراد                  08652361332
دهنو                                       08652377332          
 
 
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دلیجان
نام مرکز بهداشتی درمانی                          شماره تلفن
شمار یک                                            08664228430
 
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان زرندیه

نام مرکز بهداشتی درمانی                               شماره تلفن           نام مرکز بهداشتی درمانی         شماره تلفن
مامونیه                                                     02565222350                         دوزچ              02564343244
زاویه                                                         02565263626                       پرندک              02565282060
نصیر آباد                                                   02565472254                         وازقان            02564223209
خشکرود                                                    02565422454         
 
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان ساوه
 
نام مرکز بهداشتی درمانی                   شماره تلفن                              نام مرکز بهداشتی درمانی                    شماره تلفن
شهید مصطفی خمینی                    02552228660                                  شهر صنعتی کاوه                   02562342991
شهید چمران                                02554214105                                        غرق آباد                       02563222240
حاج احمد وزیری                          02554262408                                        نوبران                          02563242315
رحماندوست                                02552224080                                      جوشقان                        02563413433
02563413363
  
 مرکز بهداشت شهرستان شازند
 نام مرکز بهداشتی درمانی                    شماره تلفن                           نام مرکز بهداشتی درمانی                  شماره تلفن
امام رضا (درمان بستر )                       08624224937                                  هفته                         08624483095
22 بهمن                                         08624222050                                    بازنه                        08624332280
هندودر                                           08624423250                                 نهرمیان                      08624273321
آستانه                                            08624432488                              صمصامیه                      08624283450
 
مرکز بهداشت شهرستان اراک : آقای دکتر اکبر امینی
مرکز بهداشت شهرستان آشتیان : خانم الهه یعقوبی
مرکز بهداشت شهرستان تفرش: خانم دکتر محقق
مرکز بهداشت شهرستان خمین: آقای مصطفی رضائی
مرکز بهداشت شهرستان دلیجان : آقای دکتر نوید انتظاری
مرکز بهداشت شهرستان زرندیه : خانم مرضیه محسن آقائی
مرکز بهداشت شهرستان ساوه : آقای دکتر علی طالب حسنی
مرکز بهداشت شهرستان شازند : آقای دکتر علی محمد نعمت اله
مرکز بهداشت شهرستان کمیجان : آقای سعید امینی
مرکز بهداشت شهرستان محلات: آقای دکتر محمد کد خدایی

 

کلید واژه ها: معرفی واحدهای دندان پزشکی تابعه واحد بهداشت دهان و دندان واحدهای دندان پزشکی

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۴۰۱