شبکه بهداشت و درمان دلیجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

بیماری خاموش (پوکی استخوان)
۳۰ مهر ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۷

بیماری خاموش (پوکی استخوان)

تشخیص زود هنگام سرطان پستان
۲۶ مهر ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۸

تشخیص زود هنگام سرطان پستان

روز جهانی قلب
۰۶ مهر ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۹

روز جهانی قلب

هفته پیشگیری از خودکشی
۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۷

هفته پیشگیری از خودکشی

روز پزشک
۰۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۲۷

روز پزشک

تدام شیردهی در مادران شاغل
۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۹:۱۹

تدام شیردهی در مادران شاغل

تغذیه با شیر مادر
۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۵۳

تغذیه با شیر مادر