شبکه بهداشت و درمان دلیجان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

هفته سلامت
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۷

هفته سلامت

روز علوم آزمایشگاهی
۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۲

روز علوم آزمایشگاهی

روز دندانپزشک
۲۳ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۲

روز دندانپزشک

فایلهای آموزشی ازدواج
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۱۸

فایلهای آموزشی ازدواج