پرسنل گسترش شبکه

  

نام و نام خانوادگی: سید شهریار حسینی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش سلامت

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 334111116

شماره تماس داخلی: 116

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

شرح وظایف

 • * بررسی پستهای بلاتصدی بهورزی و پیش بینی خروجی های بهورزی در 2 سال آتی با احتساب 30 سال خدمت

  * اطلاع رسانی در خصوص  پذیرش بهورز بومی

  * هماهنگی  برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه

  * پی گیری دریافت اسامی پذیرفته شدگان برای ثبت نام از واحد گزینش

  * پی گیری امور رفاهی فراگیران /کارآموزان بهورزی

  * نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت آموزشی و دانش آموزی و پایگاه های خدمات جامع سلامت

  * بر نامه ریزی جهت آموزش حضوری و غیر حضوری مراقبین سلامت خانواده بر اساس آخرین دستور العمل های برنامه و صدور گواهی های لازم بر اساس فرمت های ابلاغی

  * مشارکت در برنامه ریزی و بازآموزی اعضاء تیم سلامت

  * طراحی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش غیر حضوری ( از راه دور ) بهورزان و مراقبان سلامت

  * ارتقاء مهارت های آموزشی مدیر و مربیان بهورزی

  * برگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز با همکاری سایر واحد های ستادی

  * انتخاب بهورز و مربی نمونه براساس چک لیست

  * تشکیل شورای بهورزی براساس آیین نامه ی مربوطه

  * ارائه نظر کارشناسی درخصوص امور  اداری مرتبط با بهورزان شاغل ( درخواست نقل و انتقال ادامه تحصیل و تغییر عنوان ) درصورت درخواست بر اساس ضوابط و مقررات جاری

  * مشارکت در برنامه های پژوهش در عرصه های بهداشتی درمانی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتلفن تماس
1سید شهریار حسینیمدیر گروه گسترش33411116
2مژده جعفریرئیس گروه گسترش33411179
3فاطمه قنبریکارشناس مسئول بهورزی33411182
4زهرا حریریکارشناس دارویی33411177
5مهری السادات بنی جمالیکارشناس آمار وگسترش33411180
6مجید صنایعی افخمکارشناس گسترش33411180
7امین حسینی زادهکارشناس ضمن خدمت33411126
8فاطمه محمودیکارشناس گسترش33411180
9اکرم ملکیکارشناس بهورزی33411182
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.