شبکه بهداشت و درمان خنداب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

آگهی فراخوان نیروی شرکتی در خنداب
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۹

آگهی فراخوان نیروی شرکتی در خنداب

کارگاه آموزش سبزیکاری
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۰

کارگاه آموزش سبزیکاری

تبریک روز جهانی ماما
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۳۲

تبریک روز جهانی ماما

اجرای پویش سلامتی را قدم بزن
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۲۱

اجرای پویش سلامتی را قدم بزن

برگزاری همایش ازدواج آسان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۷

برگزاری همایش ازدواج آسان