شبکه بهداشت و درمان خنداب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

آموزش تغذیه سالم در مدارس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۸

آموزش تغذیه سالم در مدارس

هفته ملی جمعیت
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۳

هفته ملی جمعیت

برگزاری مانور دوره‌ای حریق سال ۱۴۰۱
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۰۸:۵۵

برگزاری مانور دوره‌ای حریق سال ۱۴۰۱