معرفی افراد واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

تعداد بازدید:۱۸۳۶
  

نام و نام خانوادگی:دکتر ایراندخت حیدری

رشته تحصیلی:دکتری عمومی

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم: 08633411136

شماره تماس داخلی: 136

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

افراد واحد

  •  
  •     شماره تماس          مدرک تحصیلی                 سمت             نام و نام خانوادگی

    08633411136       کارشناسی ارشد              کارشناس                  فائزه براتی
    08633411136            کارشناسی                کارشناس               اعظم پلنگدری
     
  •  

کلید واژه ها: سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس معرفی افراد

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۱