تماس با ما

تعداد بازدید:۷۱۳۸

معاونت بهداشتی : 
پست الکترونیک moaven.behdashti@arakmu.ac.ir
 شماره تماس 33678631

 

معاونت اجرایی : 
شماره تماس   33678625

معاونت فنی :
شماره تماس 33672059

 

امور اداری :
پست الکترونیک edari_behdasht@arakmu.ac.ir
               شماره تماس :08633666233

امور مالی : 
شماره تماس 33675421

سامانه بهبود تغذیه جامع : 
پست الکترونیک taghzieh.bahbood@arakmu.ac.ir
شماره تماس 33678632

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر: 
پست الکترونیک vagir_bimari@arakmu.ac.ir
شکاره تماس : 33678635
          

       واحد آموزش بهداشت :

پست الکترونیک : edu_behdasht@arakmu.ac.ir
شماره تماس :33678632

واحد بیماریهای غیر واگیر: 
پست الکترونیک :gheirvagir@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 33678635                                                                                                                                                     

واحد بهداشت محیط :
پست الکترونیک : behdasht.mohit@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 33678637

واحد  گسترش شبکه :
شماره تماس :33678636


واحد بهداشت خانواده:
پست الکترونیک :behdasht.khanevadeh@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 33678634

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۹