معاون فنی

تعداد بازدید:۴۴۰
  

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس اسماعیلی

رشته تحصیلی:پزشکی

پست الکترونیک: A.esmaili1345@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633411112

شماره تماس داخلی: 112

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق اجرایی

  • رئیس مرکز بهداشتی درمانی گوار 
  • مدیر شبکه بهداشت درمان شازند
  • کارشناس مبارزه با بیماریهای استان
  • معاون فنی مرکز بهداشت استان

شرح وظایف

  • همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه در زمینه برنامه ریزی ، سازمان دهی ، جمع آوری اطلاعات و گزارش دهی ، نظارت و پایش و هماهنگی های درون و برون بخشی
  • شناخت خصوصیات جغرافیایی  و جمعیتی و مسائل محلی و منطقه ای و بررسی راه حل های عملی مشکلات
  • هماهنگی ، نیازسنجی و نظارت بر آموزش نیروی انسانی

کلید واژه ها: دکتر عباس اسماعیلی معاون فنی

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۴۰۱