معاون اجرایی

تعداد بازدید:۷۷۳۵
  

نام و نام خانوادگی: دکتر قنبر فراهانی

رشته تحصیلی:پزشکی

پست الکترونیک: ghfaghfa@gmail.com

تلفن مستقیم: 08633411183

شماره تماس داخلی: 114

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق اجرایی

 • پزشک مسئول مرکز خدمات جامع سلامت شازند
 • مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت اراک
 • معاون مرکز بهداشت اراک
 • رئیس شبکه بهداشت و درمان محلات
 • رئیس فوریت های پزشکی و 115 استان مرکزی
 • رئیس مرکز بهداشت اراک

شرح وظایف

 • هماهنگی در تامین اعتبارات و تخصیص آنها
 • هماهنگی در انجام پروژه های بهداشتی
 • هماهنگی در امور پرسنلی
 • هماهنگی در موارد مرتبط با ارتباطات
 • امور محوله

کلید واژه ها: فراهانی معاون اجرایی

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۴۰۱