معرفی همکاران واحد مبارزه با بیماری های واگیر

تعداد بازدید:۲۰۲۲
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس سابقه
دکتر علی منصوری مدیرگروه بیماریها دکترا 33679556 29 سال
فیروزه خزاعی رئیس گروه بیماریهای واگیر فوق لیسانس 33679556 30 سال
دکتر مجید معیاری کارشناس سل و جذام دکترا 33679556 14 سال
شهلا خرمی کارشناس بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان لیسانس 33679556 19سال
ایمان نویدی کارشناس ایدز و بیماریهای آمیزشی فوق لیسانس 33679556 8 سال
سید حسین الحسینی کارشناس زنجیره سرما لیسانس 33679556 12 سال
ناهید شراهی کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا فوق لیسانس 33679556 12 سال