معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

آخرین اخبار

جلسه آموزشی GIS برگزار شد
۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ۰۹:۲۱

جلسه آموزشی GIS برگزار شد

ایدز بیماری پنهان اما مرگبار
۱۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۴:۴۷

ایدز بیماری پنهان اما مرگبار