معرفی مسئول گروه بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۵۵۸۰
  

نام و نام خانوادگی: روح اله دارابی

سمت:رئیس گروه بهداشت حرفه ای استان مرکزی

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت HSE

تلفن مستقیم: 33411159

پست الکترونیک:: r.darabi@arakmu.ac.ir

آدرس: اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق کاری

 •  کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای و محیط زیست (HSE) صنایع و شرکت های خصوصی طی سال های  1385 - 1379

 •  کارشناس و بازرس بهداشت حرفه ای  مرکز بهداشت شهرستان شازند -  سال 1385

 • کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان شازند سال 1389

 • کارشناس و بازرس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 1395

 • رئیس گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال 1399 ادامه دارد
 • عضو اصلی کمیته مشاغل سخت و زیان آور استان موضوع ماده 76 قانون تأمین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشمولادامه دارد
 • عضو اصلی کارگروه شناسایی و ثبت بیماری های استان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه دارد
 • عضو اصلی کارگروه مدیریت بحران دانشگاه بعنوان ارشد ایمنی ادامه دارد

 •  عضو اصلی و دبیرکمیته طب کار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراکادامه دارد

 • عضو اصلی و دبیرکمیته نظارت و صدور مجوز شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک ادامه دارد

معرفی افراد واحد

 • مهندس منوچهر مهریان یسار         کارشناس ارشدآزمایشگاه بهداشت حرفه ای        سابقه: 12 سال       تلفن : 34771047

 • مهندس سعید عباسپور                                                                                سابقه: 17 سال       تلفن: 33411173

 • مهندس الهام گودرزی                   کارشناس آزمایشگاه بهداشت حرفه ای              سابقه : 19 سال      تلفن : 34771047

  مهندس حمیدی پور                          کارشناس بهداشت حرفه ای                      سابقه: 16 سال      تلفن:  33411138

چارت سازمانی بهداشت حرفه ای

 • اداره خدمات بهداشت حرفه ای و مشاغل خاص
  گروه بهداشت کشاورزی
  گروه بهداشت قالیبافان
  گروه بهداشت پرتوکاران
  گروه بهداشت معدنکاران
  گروه تشکیلات بهداشت حرفه ای
  گروه بهداشت حرفه ای کارمندان دولت
   

  اداره کنترل عوامل شغلی موثر بر سلامت
  گروه عوامل زیان آور فیزیکی
   گروه عوامل زیان آور شیمیایی
  گروه عوامل زیان آور ارگونومیکی
  گروه بازرسی هدفمند
   

  اداره بازرسی و قوانین و مقررات بهداشت حرفه ای
  گروه نظارت و ارزشیابی بهداشت کار
  گروه مشاغل سخت و زیان آور
  گروه تدوین قوانین و الزامات بازرسی بهداشت کار
  گروه شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای
  گروه OHS شاغلین پسماندها و شاخص عدالت
   

  اداره طب کار و بیماریهای شغلی
  - گروه تدوین قوانین و رهنمودهای طب کار

   - گروه بیماریهای شغلی

  - گروه نظارت بر معاینات سلامت شغلی

  - گروه اپیدمیولوژی طب کار و بیماریهای شغلی

  - گروه مراکز تخصصی طب کار و مطب های خصوصی

   

کلید واژه ها: بهداشت حرفه ای روح اله دارابی

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳