مهرفی مسئول گروه سلامت محیط

تعداد بازدید:۲۸۹۵
  

نام و نام خانوادگی: مهندس فضیله درد شیخ ترکمانی

سمت: رئیس گروه بهداشت محیط

تحصیلات:کارشناسی ارشد بهداشت محیط

تلفن مستقیم: 343411119

پست الکترونیک: f.torkamani@arakmu.ac.ir

آدرس:اراک خیابان جهاد کوی شهید بهشتی فاز 2 میدان سلامت

سوابق کاری

 - 3 سال مرکز بهداشت تفرش

 - 24 سال مرکز بهداشت استان

معرفی افراد واحد

   نام                                   سمت                       مدرک تحصیلی                              شماره تماس 
مهندس بهمن رمضی        کارشناس سلامت محیط     کارشناس ارشد بهداشت محیط                    08633411171
مهندس مهدیه حمیدی     کارشناس سلامت محیط      کارشناس بهداشت محیط                    08633411172
مهندس لیلا صادقی         کارشناس سلامت محیط      کارشناس بهداشت محیط                    08633411172
مهندس مهدی خدایاری    کارشناس سلامت محیط      کارشناس ارشد بهداشت محیط             08633411173
مهندس مجتبی قلعه نوئی کارشناس سلامت محیط     کارشناس ارشد  بهداشت محیط           08633411171

مهندس نجیمه نصیری      کارشناس سلامت محیط      کارشناس ارشد بهداشت محیط             08633411119

منشور اخلاقی بازرسان بهداشت محیط

کلید واژه ها: فضیله ترکمانی رئیس گروه سلامت محیط

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳