هم استانی محترم لطفا نظرخود را در مورد ارائه خدمات بهداشتی در پایگاه ها و مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی اعلام فرمائید؟