پیشگیری ازاسهال واستفراغ وکم آبی بدن

درراستای افزایش سواد سلامت سفیران سلامت خانواروتحقق برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت مطالعه این محتوای آموزشی برای افزایش خودمراقبتی وترویج سبک زندگی سالم توصیه میشود .

تاریخ تصویب : ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

آخرین بروزرسانی : ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

کلید واژه ها: اسهال - استف