مطالب مرتبط با کلید واژه

نادیا مشایخی


رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت

نادیا مشایخی – رئیس گروه آموزش وارتقای سلامت  - تلفن  33678632 -086 ایمیل آکادمیک : edu.behdasht@arakmu.ac.ir نادیا مشایخی متولد سال 1342 درشهرستان اراک  بوده که درسال 1369 به استخدام دانشگاه علوم پزشکی اراک درآمده است . وی لیسانس بهداشت عمومی خودرا ...