بازدید دکتر محمد دوست

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۸ کد : ۱۶۴۹۶ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۷۷۷
بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت و همچنین نماینده اماکن از اصناف و باشگاه های ورزشی
بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت و همچنین نماینده اماکن از اصناف، باشگاه های ورزشی  و مراکز عمومی ، پلمب تعدادی از این واحدها و  مراکز به دلیل رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی کرونا

کلید واژه ها: باز دید


نظر شما :