مطالب مرتبط با کلید واژه

باز دید


بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی ازحوزه بهداشت شهرستان اراک

به گزارش روابط عمومی ، حسینی زاده رئیس امور عمومی مرکز بهداشت شهرستان اراک، از مرکز پیش از ازدواج بازدید بعمل آورد. حسینی زاده در این بازدید، به پیگیری وضعیت ساختمان ها و مشکلات مراکز پرداخت ودر ادامه، گفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان مورد بررسی و دستور کار قرار گرفت.

ادامه مطلب

بازدید میدانی رئیس اداره امور عمومی و مسئول حراست از حوزه بهداشت شهرستان اراک گالری

به گزارش روابط عمومی در این بازدید که از مراکز خدمات جامع سلامت کرهرود و پایگاه های سلامت رودکی ۱ و۲ ، رضوی ، مسکن و خانه بهداشت رباط میل به عمل آمد حسینی زاده ضمن تشکر از خدمات انجام شده توسط همکاران ، و تبریک هفته ملی جوانی و جمعیت از نزدیک در جریان نحوه فعالیت و خدمت رسانی به مراجعین قرار گرفت و در ادامه به پیگیری وضعیت ساختمان ها و گفتگو با همکاران و رسیدگی به انتقادات وپیشنهادات آنان مورد بررسی و دستور کار قرار گرفت

ادامه مطلب
بازدید رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و عضو شورای مشورتی علمی وزارت بهداشت

بازدید رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و عضو شورای مشورتی علمی وزارت بهداشت گالری

بازدید رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید ۱۹ و عضو شورای مشورتی علمی وزارت بهداشت و مهندس سید شهریار حسینی رییس مرکز بهداشت شهرستان اراک از مرکز خدمات جامع سلامت ۱۶ ساعته ارسطو ، مرکز تجمیعی واکسیناسیون مصلی و شهید ساکی

ادامه مطلب
بازدید دکتر محمد دوست

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک گالری

بازدید دکتر محمد دوست رئیس مرکز به همراه کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان اراک با حضور نمایندگان سازمان صنعت معدن تجارت و همچنین نماینده اماکن از اصناف و باشگاه های ورزشی

ادامه مطلب
بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک

بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و مسئول امور اداری جناب آقای تاج آبادی گالری

بازدید دکتر سعید محمد دوست رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک و مسئول امور اداری جناب آقای تاج آبادی از مرکز خدمات جامع سلامت گوار درآغاز سال نو

ادامه مطلب
بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ارسطو و ولیعصر(عج)

بازدید معاون بهداشتی وزیر بهداشت از مراکز خدمات جامع سلامت ارسطو و ولیعصر(عج) گالری

باز دید معاون بهداشتی وزارت بهداشت وهیئت همراه از مراکز خدمات جامع سلامت شهری ارسطو و ولیعصر (عج) مورخ ۱۳/۸/۹۷ با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک،معاون بهداشتی دانشگاه،رئیس مرکز بهداشت شهرستان اراک وجمعی از کارشناسان ستادی . در این دیدار معاون بهداشتی وزارت بهداشت رضایت مندی خود رااز عملکرد پرسنل مرکز بهداشت شهرستان اراک در راستای خدمت رسانی به آحاد جامعه ابراز داشتند.

ادامه مطلب